Diễn đàn

Diễn đàn (Forum) là tính năng mạnh mẽ nhất của của Eduner và có thể dùng chức năng này thay thế cho hầu hết các tương tác giữa học viên và giảng viên hoặc giữa học viên với nhau nếu nhu cầu giao tiếp không cần thời gian thực.

Khi sử dụng tính năng Forum, giảng viên có thể thiết lập cho phép hay không cho phép up các tài liệu lên diễn đàn, giới hạn số lượng, dung lượng của file up lên diễn đàn cũng như quy định được hay không được xem bài của người khác.

Ngoài những tính năng đầy đủ của 1 diễn đàn, điều đặc biệt của Eduner là giảng viên có thể thiết lập thời gian tương tác có giới hạn trong diễn đàn và có thể chấm điểm vào phần trả lời hoặc tương tác của học viên trên diễn đàn. Chính vì tính năng đặc biệt này nên mặc dù tên gọi là diễn đàn, nhưng các trường đại học trên thế giới có thể sử dụng tính năng diễn đàn thay thế toàn bộ các định dạng tương tác khác. Sau đây là những áp dụng mà diễn đàn có thể dùng:

Dùng diễn đàn như một dạng bài tập.

Khi dùng diễn đàn như tính năng nài tập, giảng viên thiết lập câu hỏi và học viên trả lời ngay trên diễn đàn, có thể up bài làm lên trong diễn đàn. Giảng viên có thể cho phép hoặc không cho phép học viên thấy câu trả lời của nhau. Bên cạnh đó, giảng viên có thể chấm điểm ngay trên phần trả lời của học viên và điểm sẽ tự động cập nhật vào Gradebook.

Đối với các đại học kiểm định cấp cao nhất về đào tạo trực tuyến DEAC, họ dùng Forum là 1 dạng bài tập chính quy với tên gọi DQ (Discusstion Question - câu hỏi thảo luận). Các cơ sở dùng diễn đàn để đặt câu hỏi, học viên, học viên bắt buộc phải trả lời, có thể nhìn thấy và bình luận ngay trên phần trả lời của học viên khác. Giảng viên cho điểm ngay vào phần trả lời của học viên.

Dùng diễn đàn như một thông báo

  • Khi mở lớp học mới, có một diễn đàn cho phép tạo thông báo cho tất cả học viên. Diễn đàn này ngay khi thay đổi hoặc cập nhật sẽ được thông báo cho học viên và những người liên quan qua email hoặc thông báo nội bộ trong Eduner.

Dùng diễn đàn như một Helpdesk (Hệ thống hỗ trợ thông tin và chăm sóc học viên).

  • Với mục đích sử dụng này, cơ sở đào tạo sẽ lập một diễn đàn chung cho trường và thiết lập các câu hỏi thường gặp, đồng thời tiếp nhận các thắc mắc của học viên, hỗ trợ học viên về thông tin trong quá trình học tập.

Dùng diễn đàn như một công cụ trợ giảng hoặc hướng dẫn làm bài

  • Một số chương trình có bố trí trợ giảng và trợ giảng sẽ là người quản lý các thông tin diễn đàn Trợ giảng. Tại đây, trợ giảng sẽ tương tác và hỗ trợ cho các học viên, có thể cho phép các học viên đóng góp ý kiến vào bài học của người khác hoặc chỉ được quyền tương tác giữa giảng viên với học viên.

Các dạng diễn đàn:

Eduner cung cấp rất nhiều dạng diễn đàn nhằm phù hợp với nhu cầu của từng cơ sở đào tạo. Các định dạng diễn đàn bao gồm:

Diễn đàn thông dụng với tính năng cơ bản (Standard forum for general use):

  • Diễn đàn này có đầy đủ tính năng như một diễn đàn thường gặp. Theo đó, tất cả các thành viên có thể xem, bình luận vào phần post của nhau.

Diễn đàn dạng Mỗi người khởi tạo 1 chủ đề (Each person posts one discusstion).

  • Loại diễn đàn này không cho phép các thành viên thấy bài post của nhau và chỉ học viên và giảng viên tương tác với nhau. 

Diễn đàn dạng hỏi đáp (Q&A forum)

  • Diễn đàn này giống diễn đàn định dạng "Mỗi người khởi tạo 1 chủ đề" nhưng sau khi học viên đã post câu trả lời thì có thể thấy và bình luận vào phần trả lời của người khác.

Diễn đàn dạng Blog (Blog-like format)

  • Đây là diễn đàn giống diễn đàn cơ bản nhưng có cấu trúc giống như 1 Blog, theo đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi theo từng chủ đề và theo dõi bình luận của các học viên khác một cách dễ dàng.