Chat và trao đổi thời gian thực

Tính năng Chat trong Eduner giúp học viên có thể trao đổi thời gian thực giữa giảng viên với giảng viên và giữa giảng viên với nhau.

Eduner cung cấp 2 định dạng chat:

Định dạng chat như 1 hoạt động trong bài học.

Giảng viên sẽ thiết lập Khung thời gian chat, đến thời gian định sẵn, tất cả học viên sẽ trao đổi với nhau và với giảng viên thông qua công cụ chat thời gain thực.

Chat tương tự OTT (Phải cài App)

Định dạng chat này tương tự như tính năng Messenger của Facebook hoặc Zalo, Viber, Whatapps... nhưng trong nội bộ lớp học. Khi có bất cứ ai nhắn tin, tin nhắn sẽ xuất hiện trên điện thoại hoặc máy tính (phải cài app).