Tư vấn mô hình đào tạo trực tuyến

Eduner triển khai cho hầu hết các mô hình đào tạo trực tuyến, kể cả mô hình khó thực hiện nhất là TakeDegree.

Là đơn vị thuộc Viện MBA, đơn vị đã triển khai nhiều dự án đào tạo trực tuyến cho các trường Đại học đối tác, LectureTek cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm chuyển đổi mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đào tạo trực tuyến.

Các nội dung tư vấn bao gồm:

  • Mô hình đào tạo trực tuyến theo MOOC (Mass Online Open Courses) - Đào tạo trực tuyến cho các chương trình đào tạo mở, đại trà.
  • Mô hình đào tạo trực tuyến TakeDegree - Đào tạo trực tuyến cho các chương trình cấp bằng (Phát triển từ lý thuyết thành năng lực chuyên môn theo mô hình phát triển nhận thức của Bloom).
  • Tối ưu hóa việc chuyển đổi học liệu truyền thống sang học liệu trực tuyến.
  • Số hóa dữ liệu nhằm tối ưu việc sử dụng Eduner.