Thiết kế Website giáo dục

Website giáo dục có những đặc tính và phong cách hoàn toàn khác biệt so với các website thương mại.

Là đơn vị chuyên triển khai các dịch vụ về công nghệ giảng dạy, LectureTek có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế Website giáo dục và viết nội dung cho trang Web.

Quy trình thiết kế LectureWeb:

  • Bước 1: Khảo sát nhu cầu
  • Bước 2: Lên Sitemap
  • Bước 3: Thống nhất cấu trúc Layout
  • Bước 4: Triển khai viết code
  • Bước 5: Demo Website
  • Bước 6: Tinh chỉnh và viết nội dung
  • Bước 7: Nghiệm thu
  • Bước 8: Lưu trữ và Quản lý tại LectureHost.