Thiết kế giao diện và viết nội dung trang chủ Eduner

Eduner đã cung cấp các nền tảng đầy đủ để sáng tạo và tùy biến trang chủ và nội dung bài giảng. Tuy nhiên trong trường hợp cơ sở giáo dục không có người quản lý hoặc không có thời gian tùy chỉnh hoặc viết nội dung, LectureTek cung cấp dịch vụ này cho những khách hàng sử dụng dịch vụ của Eduner.

LectureTek sẽ căn cứ ý tưởng của khách hàng phối hợp với bộ công cụ tùy biến của Eduner sẽ thiết kế trang chủ hệ thống Eduner cho khách hàng. Gói thiết kế giao diện trang chủ Eduner đảm bảo:

  • Riêng biệt hóa hình ảnh, màu sắc, logo, thương hiệu theo yêu cầu riêng của khách hàng.
  • Viết nội dung phù hợp với định vị của cơ sở giáo dục, công ty hoặc giảng viên.
  • Giao diện tương thích với các kích thước màn hình: điện thoại, máy tính bảng, máy tính.
  • Phối hợp màu sắc đồng bộ với bộ nhận dạng thương hiệu của khách hàng.