13/11/2017

Moodle phát hành Moodle 3.4

Hôm nay, 13/11/2017, Moodle đã chính thức phát hành Moodle 3.4. Các bạn có thể download tại moodle.org. Lần cập nhật này tập trung vào những cải tiến tập trung vào tối ưu khả năng sử dụng và giúp Moodle trở thành nền tảng đào tạo mạnh mẽ và thân thiện nhất.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chia sẻ một số thông tin liên quan đến những cải tiến của Moodle 3.4:

Quản lý các sự kiện, các deadlines (hạn cuối) hiệu quả hơn với những cải tiến trong chức năng Lịch của Moodle (Moodle calendar).

Một trong những cải tiến lớn nhất của Moodle 3.4 là cải tiến các tính năng của Calendar. Với lần cải tiến này, Lịch của Moodle sẽ có khả năng tương tác, kéo thả và hiển thị một cách hoàn hảo. Bạn có thể kéo và thả ngày của một sự kiện nào đó và di chuyển sang ngày khác (nếu đổi ngày cho sự kiện) chỉ với quá trình nhấn, giữ và di chuyển.

Bạn cũng có thể chọn "Nhóm" (Category) cho các sự kiện và bạn có thể quản lý các sự kiện này một cách tách biệt từ cấp độ hệ thống (Site) hoặc cấp độ khóa học (Course event). Đây là tính năng do MUA (Moodle User Assocaition) hỗ trợ phát triển sau khi tiếp thu ý kiến của cộng đồng.

Quản lý khóa học tốt hơn thông qua việc kết hợp giữa màn hình "Người tham gia khóa học"(Participants) và màn hình "Đưa người học vào lớp học" (Enrolments).

Moodle 3.4 giúp giảng viên dễ dàng đăng ký học viên vào lớp và quản lý học viên chỉ thông qua 1 màn hình mà không phải kiểm soát ở 2 màn hình khác nhau như trước đây. Trên cùng 1 giao diện, giảng viên có thể:

  • Tìm và lọc người tham gia khóa học theo vai trò, tình trạng (status) và nhóm.
  • Có thể điều chỉnh hoặc xóa thành viên.
  • Giao diện cải tiến giúp hiển thị rõ tình trạng của từng học viên.

Các liên kết (link) dưới khóa học giúp việc điều hướng trong khóa học dễ dàng hơn

Moodle 3.4 cho phép người dùng thấy các liên kết phía dưới khóa học. Các liên kết này được thêm vào từ cấu trúc của chương trình đào tạo giúp việc di chuyển đến một hoạt động (activities) hoặc tiếp cận một tài nguyên (resources) dễ dàng hơn.

Dễ dàng thiết lập định dạng file bài nộp cho hoạt động [Bài tập] (Assignments) và hoạt động [Workshop]

Người dùng có thể thấy danh sách tất cả các định dạng có thể nộp vào hệ thống cho bài tập hoặc worshop, có thể chọn hoặc bỏ chọn dễ dàng nhằm xác định ngay các định dạng cho phép học viên nộp.

Luôn biết dung lượng trống của thư mục cá nhân (Private files)

Với tất cả người dùng hệ thống phát triển trên Moodle, cả học viên, giảng viên, quản lý, admin đã có thể dễ dàng thấy và biết dung lượng còn lại của khoang lưu trữ dữ liệu cá nhân (private files) còn lại bao nhiêu. Khi bạn upload một dữ liệu nào đó vào khu vực lưu trữ dữ liệu cá nhân, lập tức sẽ có thông tin về dung lượng còn lại.

Tính năng này giúp người dùng kiểm soát khoang lưu trữ dữ liệu cá nhân (Private Files) tốt hơn.

Cho phép giảng viên thay mặt học viên đánh dấu vào các hoạt động cần phải hoàn tất

Ở Moodle 3.4, chúng tôi cho ra mắt tính năng mới "Override activity completion status", tính năng này cho phép giảng viên có thể đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu các hoạt động bắt buộc của học viên.

Điều này giúp giảng viên uyển chuyển hơn, ví dụ để đảm bảo chất lượng của các bài post trên forum, giảng viên quy định phải mở và post 1 bài post từ 100 từ trở lên, có nội dung liên quan... thì mới được tính là đã hoàn tất việc post bài lên diễn đàn. Học viên sau khi post bài lên diễn đàn đã đánh dấu "hoàn tất" vào phần này. Tuy nhiên, khi kiểm tra, giảng viên thấy bài post của học viên rất không chất lượng và giảng viên có quyền bỏ chọn "hoàn tất" và yêu cầu học viên phải post lại.

Ngoài ra, có những hoạt động không thực hiện online mà thay thế bằng các hoạt động Offline, giảng viên có thể thay mặt học viên đánh dấu vào phần này để có dữ liệu đồng dạng với học viên có các hoạt động online.

Luôn xuất hiện link download Moodle Mobile app khi đăng nhập vào hệ thống

Cải tiến lần này cho phép tùy chọn hiển thị hoặc không hiển thị đường dẫn để download Moodle Mobile App. Khi App ngày càng được sử dụng rộng rãi thì tính năng này giúp những học viên chưa sử dụng app dễ dàng download về ngay khi vừa đăng nhập vào hệ thống.

Tích hợp Inspire Analytics ngay vào lõi của Moodle thay vì nó là Plugin như trước đây

Việc thống kê là quá trình đặc biệt quan trọng trong đào tạo trực tuyến và hệ thống thống kê này đã được đưa vào lõi của Moodle 3.4.

Hệ thống thống kê cho phép người dùng Moodle có thể thống kê và dự đoán (predict) nhằm hỗ trợ thông tin cho người dùng trong quá trình ra quyết định, dễ dàng kiểm soát, đánh giá trong quá trình sử dụng hệ thống.

Một số cải tiến khác trong Moodle 3.4 bao gồm:

  • Có thể kiểm soát toàn bộ token
  • Tính năng lọc mới bao gồm lọc theo nhóm, theo khóa học, theo format dành cho người dùng.
  • Việc đăng ký Site được thể hiện trực quan hơn.
  • HTTPS được thay thế ngay trong lõi của Moodle.
  • Có thể chọn hoặc bỏ chọn quá trình kiểm tra (đăng ký hoặc đăng nhập) bằng email hoặc các hệ thống đăng nhập bên thứ 3.
  • Block tin nhắn (messages) được bỏ ra khỏi lõi và đưa nó thành một plugin.

 


Đối với những khách hàng sử dụng hệ thống Eduner của LectureTek, được nâng cấp sang Moodle 3.4 trong vòng 15 ngày làm việc. 

Xin cám ơn MUA và các cộng sự, Moodle đang ngày càng chứng tỏ là nền tảng đào tạo trực tuyến tốt nhất, phổ biến nhất và dễ dùng nhất trên thế giới. LectureTek với Eduner tự hào sử dụng Moodle để phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến.

Dưới đây là Infografic cho Moodle 3.4