02/05/2016

[Moodle Lab] Tùy biến giao diện cho Moodle đã thành công

Moodle Lab chủ đề "Tùy biến Giao diện" 23h10 phút ngày 30.4.2016.

Moodle Lab do Team của Moodle Vietnam nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu cấu trúc Moodle nhằm tùy biến toàn diện giao diện, biến giao diện cổ điển của Moodle thành giao diện bắt mắt, đồng thời có thể giới thiệu tổ chức, giới thiệu khóa học, bán khóa học ngay trên giao diện Moodle đã kết thúc thành công.

Tùy biến giao diện của Moodle cần sự kết hợp cả kỹ thuật và mỹ thuật khi kết hợp giữa thiết kế với Box chức năng, App, Html Box để hình thành 1 giao diện hoàn chỉnh như bất kỳ trang web độc lập nào.

Với kết quả này, Moodle Vietnam đã có thể tùy biến giao diện ngay trên Moodle cho tất cả các yêu cầu:

  • Giới thiệu về tổ chức
  • Giới thiệu khóa học
  • Bán khóa học
  • Các yêu cầu riêng biệt khác.

Đặc biệt, giao diện có thể tùy biến cả trong Virtual Class, đây là điểm quan trọng khi thiết kế đào tạo cho trẻ em, rất cần một giao diện vui tươi và không nhàm chán.

Đợt thử nghiệm được áp dụng trực tiếp cho nền tảng đào tào và trợ giảng trực tuyến EduViet Moodle.
Xin mời vào http://eduviet.moodle.vn để xem kết quả.