02/05/2016

[Moodle Lab] Nghiên cứu sử dụng chuẩn SCORM và hình thành bài giảng trực tuyến "Tổng quan Moodle"

Thông qua Moodle Lab chủ đề "Nghiên cứu sử dụng chuẩn SCORM và hình thành bài giảng trực tuyến "Tổng quan Moodle", Moodle Vietnam mong muốn hiểu sâu vê tiêu chuẩn SCORM, một tiêu chuẩn quan trọng và tương thích với các nền tảng đào tạo trực tuyến trên thế giới. Sau khi thấu hiểu các chức năng và chuẩn SCORM, Moodle Vietnam xây dựng bộ bài giảng trực tuyến dành cho các nhóm học viên liên quan, mở đầu bằng chương trình đào tạo trực tuyến "Tổng quan Moodle".

Chương trình đào tạo Tổng quan về Moodle nhằm mục đích cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng để hiểu hơn về Moodle. Người học có thể áp dụng các kiến thức đã học nhằm tư vấn cho đơn vị của mình hình thành, xây dựng hệ thống Moodle phục vụ cho công tác đào tạo nội bộ và đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục.

Chương trình do Moodle Việt Nam thiết kế với chi tiết:

A. Đối tượng tham gia:

 • Những chuyên gia IT mong muốn hiểu chức năng của Moodle để tư vấn cho tổ chức của mình.
 • Các nhà giáo dục muốn xây dựng nền tảng đào tạo từ xa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Các giám đốc nhân sự và trưởng phòng đào tạo mong muốn áp dụng một nền tảng đào tạo trực tuyến cho nội bộ nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả đào tạo nhân sự.

B. Mục tiêu đào tạo:

 • Biết cách đưa các định dạng bài giảng vào Moodle
 • Biết cách thiết lập các dạng bài kiểm tra.
 • Biết cách quản lý các dạng học viên: Học viên tự do, học viên do cơ sở đào tạo thiết lập và tạo tài khoản, Học viên mong muốn học tập từ công ty và cộng đồng...
 • Biết cách thiết lập các cấu trúc điểm số nhằm phục vụ cho công tác chấm điểm và đánh giá học viên.
 • Biết tính năng Live Class của WizIQ, một đối tác của Moodle Vietnam chuyên về Live Class đạt giải Live Class số 1 thế giới năm 2014 và 2015.

 

C. Chương trình đào tạo:

Tuần 1: Thiết lập khóa học

 • Thiết lập khóa học
 • Khám phá các Block của Moodle
 • Khám phá các định dạng bài học của Moodle.

Tuần 2: Thiết lập các bài tập và hoạt động

 • Bài tập dạng nộp bài và giảng viên chấm.
 • Chat thời gian thực
 • Bài tập dạng lựa chọn (Choice)
 • Bài tập dạng Database
 • Hoạt động liên kết với các trang chứa công cụ đào tạo (External tools)
 • Tiếp nhận các phản hồi từ học viên (Feedback)
 • Thảo luận trên diễn đàn môn học (Forum)
 • Thiết lập Glossary
 • Hoạt động tự kiểm tra kiến thức (Lesson Activities)
 • Bài tập dạng trắc nghiệm (Wiz) với nhiều dạng trắc nghiệm khác nhau.
 • Hoạt động khảo sát (Survey)
 • Thiết lập Wiki cho nhóm
 • Thiết lập và sử dụng các workshop

Tuần 3: Quản lý học viên

 • Cho phép học viên vào môn học.
 • Phân lớp
 • Phân nhóm

Tuần 4: Đánh giá kết quả học tập

 • Xây dựng hệ thống tính điểm.
 • Xem xét các yêu cầu bắt buộc sinh viên đã hoàn thành hay chưa (Activity Completion)
 • Các huy chương hoặc biểu tượng khích lệ (Badges)
 • Báo cáo về chương trình đào tạo.

Tuần 5: Giảng dạy theo chuẩn SCORM

 • Tổng quan về Giảng dạy theo chuẩn SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
 • Tiện ích khi sử dụng chuẩn SCORM

Tuần 6: Sử dụng Moodle với Apps "Moodle Mobile"

 • Chức năng của Moodle Mobile app.
 • Sử dụng Moodle Mobile app.