Moodle Lab

02/05/2016

[Moodle Lab] Nghiên cứu sử dụng chuẩn SCORM và hình thành bài giảng trực tuyến "Tổng quan Moodle"

Thông qua Moodle Lab chủ đề "Nghiên cứu sử dụng chuẩn SCORM và hình thành bài giảng trực tuyến "Tổng quan Moodle", Moodle Vietnam mong muốn hiểu sâu vê tiêu chuẩn SCORM, một tiêu chuẩn quan trọng và tương thích với các nền tảng đào tạo trực tuyến trên thế giới. Sau khi thấu hiểu các chức năng và chuẩn SCORM, Moodle Vietnam xây dựng bộ bài giảng trực tuyến dành cho các nhóm học viên liên quan, mở đầu bằng chương trình đào tạo trực tuyến "Tổng quan Moodle".

Chương trình đào tạo Tổng quan về Moodle nhằm mục đích cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng để hiểu hơn về Moodle. Người học có thể áp dụng các kiến thức đã học nhằm tư vấn cho đơn vị của mình hình thành, xây dựng hệ thống Moodle phục vụ cho công tác đào tạo nội bộ và đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục.

Xem Thêm

  • Địa Điểm: Moodle Vietnam
02/05/2016

[Moodle Lab] Tùy biến giao diện cho Moodle đã thành công

Moodle Lab do Team của Moodle Vietnam nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu cấu trúc Moodle nhằm tùy biến toàn diện giao diện, biến giao diện cổ điển của Moodle thành giao diện bắt mắt, đồng thời có thể giới thiệu tổ chức, giới thiệu khóa học, bán khóa học ngay trên giao diện Moodle đã kết thúc thành công.

Xem Thêm

  • Địa Điểm: Moodle Vietnam
  • 1