09/01/2018

Tính năng kiểm soát hoàn thành các nhiệm vụ (activity completion) giúp quá trình kiểm soát trở nên tự động

Xin chào anh chị và các bạn,

Yêu cầu kiểm soát và thiết lập các điều kiện cho từng tương tác trên hệ thống đào tạo trực tuyến là yêu cầu bắt buộc và quan trọng với bất kỳ hệ thống đào tạo trực tuyến nào và Moodle không ngoại lệ. Khác với các hệ thống đào tạo trực tuyến khác, hệ thống kiểm soát việc hoàn thành một hoạt động nào đó đã hoàn thiện hơn 10 năm nay và hiện được đánh giá là một trong những hệ thống có các chức năng kiểm soát chặt chẽ và uyển chuyển nhất trong thế giới LMS.

Nếu chúng ta để ý khi sử dụng các hệ thống của Moodle, thường sẽ có một ô vuông với các đường kẻ liên tục hoặc đứt quãng sát cạnh 1 tài liệu hoặc 1 tác vụ nào đó, đây chính là hệ thống kiểm soát của Moodle dành cho các tác vụ.

Đối với học viên, Giảng viên có thể thiết lập 3 tùy chọn (1) không kiểm soát; (2) Kiểm soát tự động (khi thực hiện 1 yêu cầu nào đó sẽ tự đánh dấu là hoàn thành) hoặc (3) Kiểm soát bằng tay (học viên phải check vào để xác nhận hoàn thành. Thường dùng cho các cam kết).

Nhưng hệ thống này không chỉ dành cho học viên. Đối với giảng viên và Admin mới thấy sự hiệu quả. Đối với giảng viên, giảng viên có thể thống kê một cách chi tiết các mức độ hoàn thành từng tác vụ. Với các hệ thống có tích hợp phân tích dữ liệu (như hệ thống Eduner), hệ thống còn có khả năng cảnh báo và đưa ra các dự đoán nhằm lọc ra những học viên có nguy cơ bỏ học, có nguy cơ rớt... tùy thuộc vào từng môn học và điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, giảng viên có thể can thiệp để điều chỉnh kết quả. Ví dụ một cơ sở giáo dục triển khai cùng lúc đào tạo trực tuyến và đào tạo truyền thống và có một số hoạt động của chương trình đào tạo trực tuyến bằng các hoạt động trên lớp học. Khi đó, để hồ sơ học viên được hoàn chỉnh và trọn vẹn, giảng viên có thể đánh dấu vào phần không được hoàn thành trên lớp học trực tuyến mà hoàn thành bằng một khóa học truyền thống thay thế.

Tóm lại, tính năng kiểm soát hoàn thành các hoạt động trong đào tạo trực tuyến là tính năng mạnh mẽ, giúp cả học viên, giảng viên và Admin. Với một số hệ thống phát triển trên nền tảng Moodle, hệ thống báo cáo sẽ căn cứ vào tính năng cơ bản này để thiết lập, cũng như dựa vào các yếu tố đầu vào từ tính năng này để thiết lập các dự báo một cách chính xác và khoa học.

Nguồn: LectureTek. Đơn vị triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến Eduner phát triển trên Moodle.