05/12/2018

Moodle 3.6 đã phát hành, nhiều cải tiến đáng tập trung vào người dùng

Xin chào anh chị và các bạn,

Moodle 3.6 vừa ra mắt, trong phiên bản này, Moodle tiếp tục tập trung vào tiện ích và tính thuận tiện cho người dùng cũng như gia tăng bảo mật. Một số tính năng nổi bật vừa được phát hành cho phiên bản Moodle 3.6.1 (Bản giới thiệu tiếng Việt chi tiết cho từng tính năng và biên dịch video sẽ được thực hiện bởi LectureTek trong tuần sau)

Với tất cả người dùng:

Cải tiến Dashboard

Dashboard của Moodle 3.6 được cải tiến khá lớn với các tính năng mới:

Có thể lọc, Star (đánh dấu), ẩn và hiển thị khóa học theo nhiều định dạng giúp việc xem thông tin tại Dashboar cực kỳ hiệu quả.

Xuất hiện các khối thông tin quan trọng ngay trên Dashboard như khung các mốc thời gian (Timeline Block), khung các khóa học đã được đánh dấu (Starred course), khung hiển thị phần nội dung vừa xem, khung hiển thị khóa học vừa xem.

Cải tiến tính năng và giao diện của tin nhắn (Messaging)

Tính năng Messaging được gia tăng khả năng kiểm soát tốt hơn khi người dùng có thể đánh dấu các tin nhắn, có thể chat nhóm cũng như có thể cho phép hoặc chặn những ai mà mình không muốn tương tác.

Tích hợp với Nextclound

Người dùng có thể tích hợp Nextcloud vào hệ thống để lưu trữ files cũng như trích xuất files để đưa vào khóa học.

Thông tin về an toàn thôn tin được hiển thị dễ nhìn hơn

Tuyên bố về bảo mật và an toàn thông tin được hiển thị dễ nhìn hơn ở trang Profile

Bạn có thể ẩn chính mình để người khác không thấy trong khối online users block (ai đang trực tuyến)

Bạn có thể khiến cho người khác không thấy mình trong lúc đang xem khóa học chỉ với việc chuyển trạng thái trong icon hình con mắt (eye)

Với các giảng viên:

 

Nâng cấp "Khiên" (Badges)

Tính năng thưởng "Khiên" được cải tiến đồng bộ với Open Badges v2.0 cho phép tùy biến được nhiều hơn.

Ghi âm và ghi hình khi phản hồi bài làm của học viên

giảng viên có thể ghi âm và ghi hình trong phần "Chấm điểm bài làm" và upload file này để học viên có thể xem hoặc download. Bên cạnh file media, giảng viên có thể feedback bằng hình ảnh và hầu hết tất cả các file khác mà admin cho phép up lên hệ thống.

Cải tiến Drag and Drop Quiz

Drag and Drop Quiz là bài tập dạng kéo thả. Trước đây, để định dạng vùng kéo thả thường khó khăn và không chính xác. Thông qua MUA (Moodle User Association), đã cải tiến tính năng này, đồng thời báo cáo thống kê của các Quiz cũng được cải tiến để sử dụng ổn định hơn.

Dễ dàng thấy được file đã sao chép (Duplicate)

Duplicate các Resources là một tính năng độc đáo của Moodle. Tuy nhiên, trước đây sau khi sao chép, giảng viên sẽ không biết file nào là file gốc, file nào là file sao chép. Với Moodle 3.6, các file sao chép sẽ được đánh số lần lượt (1), (2), (3) tùy thuộc vào số lần sao chép

Ẩn ngày điều chỉnh thông tin trên Page

Tính năng mới cho phép tùy chọn hiển thị hay không hiển thị ngày điều chỉnh trên Page

Đối với Admin:

Gia tăng phương án hiển thị chính sách an toàn vài bảo mật thông tin:

Các thiết lập mới cho phép tạo các tùy chọn như đồng ý chính sách, thực hiện hàng loạt các yêu cầu đối với người dùng trong xác nhận và tuân thủ chính sách... 

Kiểm soát tốt hơn tính năng Messaging (gửi tin nhắn)

Admin có quyền thiết lập cho phép hay không cho phép việc gửi tin nhắn đến toàn hệ thống.

Tích hợp Nextcloud

Nextcloud đã có thể được tích hợp trong Moodle 3.6 cũng như dịch vụ OAuth2.

Và một số cải tiến khác.

Nguồn: Moodle HQ. LectureTek biên tập.