Moodle

05/12/2018

Moodle 3.6 đã phát hành, nhiều cải tiến đáng tập trung vào người dùng

Moodle 3.6 vừa ra mắt, trong phiên bản này, Moodle tiếp tục tập trung vào tiện ích và tính thuận tiện cho người dùng cũng như gia tăng bảo mật. Một số tính năng nổi bật vừa được phát hành cho phiên bản Moodle 3.6.1 (Bản giới thiệu tiếng Việt chi tiết cho từng tính năng và biên dịch video sẽ được thực hiện bởi LectureTek trong tuần sau)

Xem Thêm

01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018