Thiết lập khóa học và đào tạo với Moodle

Tổng quan về khóa học

Thiết lập khóa học và giảng dạy với Moodle: là chương trình đào tạo co những ai muốn dùng nền tảng moodle để đào tạo trực tuyến 100% online hoặc có sự kết hợp một phần của đào tạo trực tuyến. Dù bạn là đại diện cho trường đại học, cơ sở giáo dục hoặc doanh nghiệp... thì Moodle cũng hoàn toàn phù hợp với bạn để triển khai đào tạo trực tuyến và chương trình này thiết kế dành riêng cho bạn. 

Chương trình hướng đến cung cấp nền tảng kiến thức về đào tạo trực tuyến cũng như năng lực hình thành và xây dựng một bài giảng trực tuyến hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn DEAC (Distance Education Accrediting Commision), một tiêu chuẩn tốt nhất thế giới hiện nay về đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng dẫn bạn thiết lập các dạng bài tập cũng như những thủ thuật để có thể triển khai đào tạo trực tuyến hiệu quả.

Chương trình có đặc điểm:

 • Có cấu trúc chặt chẽ, nội dung mang tính kế thừa và dễ học.
 • Chương trình có thể triển khai theo nhiều định dạng: trên lớp 100%, trực tuyến 100% hoặc kết hợp.
 • Thực tập trực tiếp ngay trên hệ thống Moodle.
 • Thực hành các công ty cho điểm, thiết lập các hoạt động trên moodle như Quizzes, Glossaries và các bài tập, giao hạn mức và quản lý quá trình nộp bài. 

Cấu trúc chương trình:

Tuần 1 "Khởi động"

 • Thiết lập khóa học
 • Khám phá các khối
 • Thêm các dạng tài liệu

Tuần 2: "Chuẩn bị đào tạo trực tuyến"

 • Thêm tài liệu khóa học, hình ảnh, video hoặc bài giảng âm thanh. 
 • Gắn kết người học với các hoạt động phối hợp. 

Tuần 3: "Thiết lập hệ thống điểm"

 • Thiết lập các dạng bài tập
 • Đánh giá thông qua các câu hỏi trắc nghiệm (Quiz)
 • Xem xét Gradebook.
 • Mời sinh viên vào lớp.

Tuần 4 "Tìm hiểu chuyên sâu"

 • Khám phá các chức năng chuyên sâu của Moodle
 • Lưu và tái sử dụng khóa học
 • Truy xuất các tiện ích chuyên sâu khác.

Workshop:

Workshop sẽ được thực hiện ngay từ tuần đầu tiên và kéo dài đến hết tuần thứ 4. Mục tiêu của Workshop là giả lập một lớp học trực tuyến thực thụ và tất cả các học viên sẽ triển khai lớp học này 

Chứng chỉ: Chứng chỉ hoàn thành khóa học do Viện MBA cấp.