Eduner với doanh nghiệp

Với các tính năng mạnh mẽ của Moodle kết hợp với sự phát triển của Eduner, Eduner không chỉ sử dụng cho các cơ sở đào tạo mà còn sử dụng cho các doanh nghiệp. Với hệ thống Eduner, những doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho nội bộ, cho các đối tác, cho các chi nhánh, cho khách hàng đều hoàn toàn thỏa mãn với các tính năng của Eduner.

Với Eduner, doanh nghiệp có thể:

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho đào tạo nội bộ
Giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ thông qua hướng dẫn trực tuyến

Đào tạo cho các chi nhánh quy trình và các tiêu chuẩn.

Phỏng vấn và tuyển dụng trực tuyến

Các dịch vụ của Eduner dành cho doanh nghiệp:

Tư vấn, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp với Moodle.

Cung cấp công cụ tùy biến giao diện giúp biến hệ thống đào tạo đồng dạng với thương hiệu của doanh nghiệp hoặc sản phẩm.

Nâng cấp và cập nhật giúp doanh nghiệp được sở hữu các tính năng mới nhất và ổn định nhất của một hệ thống đào tạo trực tuyến.

Tích hợp hệ thống họp và đào tạo thời gian thực trên nền tảng thông dụng Skype.