Eduner với cơ sở giáo dục

Moodle đã hiệu quả, nay còn hiệu quả hơn với Eduner

Với các tính năng mạnh mẽ của Moodle cùng với sự phát triển chuyên sâu, Eduner hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện của tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo từ xa DEAC và Bộ giáo dục Việt Nam. 

Với Eduner, cơ sở giáo dục có thể:

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho đào tạo sinh viên tại Việt Nam và ngoài Việt Nam.
Giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí và học tập mọi lúc, mọi nơi.

Chuẩn hóa quy trình đào tạo trực tuyến, tương thích với tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định đào tạo trực tuyến Hoa Kỳ DEAC, Châu Âu...

Quản lý quá trình đào tạo một cách toàn diện với các tiện ích bổ sung miễn phí và có phí.

Các dịch vụ Eduner dành cho cơ sở đào tạo:

Tư vấn, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho cơ sở đào tạo với Eduner

Tùy biến giao diện giúp biến hệ thống đào tạo đồng dạng với thương hiệu của cơ sở đào tạo hoặc sản phẩm giáo dục.

Nâng cấp và cập nhật giúp các cơ sở đào tạo được sở hữu các tính năng mới nhất và ổn định nhất của phiên bản mới. Đào tạo các tính năng và quy trình theo các mô hình đào tạo trực tuyến chuẩn quốc tế.

Tích hợp hệ thống họp và đào tạo thời gian thực Skype.